آگهی‌ نیازمند فوری بیل ۳۰۰یا320 سنگ شکن یزد بارگیری


شماره آگهی: 787
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

بارگیری سنگ انفجاری محل معدن یزد جاده بافق تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: عباسعلی سلطانی

از ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰


دستگاه‌های مورد نیاز


قطعات/تجهیزات مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه