آگهی‌ آماده به کار بیل زنجیری


شماره آگهی: 777
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

آماده به کار بیل زنجیری صفر فقط پاکت تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: مهران شفقت


دستگاه‌های مورد نیاز


قطعات/تجهیزات مورد نیاز


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه