آگهی‌ کارا هیدرولیک


شماره آگهی: 565
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۷

تعمیر و تهیه کلیه چکشهای هیدرولیکی و قطعات مربوطه شهرک صنعتی چهار دانگه‌ تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: ناصر لطفی

از ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰


دستگاه‌های مورد نیاز


قطعات/تجهیزات مورد نیاز


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه