آگهی‌ آماده به کار راننده لودر ویژه دار بروجرد


شماره آگهی: 2455
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 02128421118 یا 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای گودرزی

از ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه