آگهی‌ آماده به کار برشکار و جوشکار


شماره آگهی: 2447
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

شرایط تماس تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 02128421118 یا 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای مؤمنی

از ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱


قطعات/تجهیزات مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه