آگهی‌ آما ه به کار راننده بلدوزر ویژه دار سیستان


شماره آگهی: 2429
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 02128421118 یا 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای قنبر زهی

از ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه