آگهی‌ آماده به کار کامیون بنز تک استان فارس و اطراف


شماره آگهی: 2413
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 02128421118 یا 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای محمدی

از ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه