آگهی‌ آماده به کار راننده بیل شهرکرد


شماره آگهی: 2402
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 02128421118 یا 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای نظری

از ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه