آگهی‌ خریدار بیل و لودر سنگین به صورت چکی و تضمینی


شماره آگهی: 2400
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 02128421118 یا 09335203804

ایجاد شده توسط: پیمان لطفی

از ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه