آگهی‌ آماده به کار راننده بیل ویژه دار اصفهان


شماره آگهی: 2394
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۷

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 02128421118 یا 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای علی صالحی

از ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه