آگهی‌ آماده به کار شاگرد بیل خراسان


شماره آگهی: 2387
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 02128421118 یا 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای خشنود

از ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه