آگهی‌ آماده به کار کامیون جفت شهرکرد


شماره آگهی: 2379
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 02128421118 یا 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای شهرانی

از ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه