آگهی‌ آما ده به کار تانکر آبپاش 7000و 12000


شماره آگهی: 2377
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 02128421118 یا 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای کاظمی

از ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه