آگهی‌ آماده به کار گروه راسل کار اصفهان


شماره آگهی: 2369
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 02128421118 یا 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای قجری

از ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه