آگهی‌ آماده به کار راننده بیل با تجربه کردستان


شماره آگهی: 2344
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 02128421118 یا 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای لطفی

از ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه