آگهی‌ آماده به کار راننده گریدر مشهد


شماره آگهی: 2177
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای امید بانی

از ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه