آگهی‌ آماده به کار راسل کار زنجان


شماره آگهی: 2128
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای ایمانی

از ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه