آگهی‌ آماده به کار راننده لودر تهران


شماره آگهی: 2100
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۳

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای سعیده سادات مطلق

از ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه