آگهی‌ آماده به کار کامیون ده چرخ کمپرسی بندر عباس


شماره آگهی: 2086
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۶

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای خانمرادی

از ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه