آگهی‌ آماده به کار سه دستگاه کامیون جفت مازندران


شماره آگهی: 2085
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۶

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای کرمی

از ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه