آگهی‌ آماده به کار راننده غلطک لرستان


شماره آگهی: 2084
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۶

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: سید مجید موسوی

از ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه