آگهی‌ خریدار تجهیزات راسل


شماره آگهی: 2076
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای راشدی

از ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰


قطعات/تجهیزات مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه