آگهی‌ آماده به کار آشپز معدن و سرویس کار و کنترل معدن یاسوج


شماره آگهی: 1996
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

شرایط توافقی نوزده سال تجربه تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای امیر حسین بلیاد

از ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه