آگهی‌ نیازمند فینیشر ایرانشهر 4ماه


شماره آگهی: 1993
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۴

شرایط توافقی سیصد کیلومتر جاده تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای کاظمی

از ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه