آگهی‌ نیازمند راسل کار نایین اصفهان


شماره آگهی: 1988
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای موسوی

از ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه