آگهی‌ آماده به کار اپراتور دریل واگن


شماره آگهی: 1879
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای رامین احمدی


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه