آگهی‌ آماده به کار آشپز معدن


شماره آگهی: 1867
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آشپز معدن

از ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه