آگهی‌ آماده به کار اپراتور دریل واگن خوزستان


شماره آگهی: 1866
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای حاتمی

از ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه