آگهی‌ آماده به کار راننده گریدر


شماره آگهی: 1859
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۵

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای ایزدی

از ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه