آگهی‌ نیازمند پیمانکار جهت تسطیح نیم هکتار زمین سنگی نورآباد ممسنی


شماره آگهی: 1858
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۵

شرایط بعد از بازدید زمین تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: خانم پورخانی

از ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه