آگهی‌ آماده به کار آشپز معدن استان فارس


شماره آگهی: 1851
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۵

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای آشپز

از ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه