آگهی‌ آماده به کار کامیون ده چرخ کرمانشاه


شماره آگهی: 1843
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای منصوری

از ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه