آگهی‌ آماده به کار راننده بیل اصفهان


شماره آگهی: 1832
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای نوروزی

از ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه