آگهی‌ آماده به کار حفار دریل واگن


شماره آگهی: 1822
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای حبیبی

از ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه