آگهی‌ آماده به کار حفار پنوماتیک و هیدرولیک کرمانشاه


شماره آگهی: 1816
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۶

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای فتحی

از ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه