آگهی‌ آماده به کار حفار دریل واگن هیدرولیک


شماره آگهی: 1802
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای طهماسبی

از ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه