آگهی‌ شرکت مهیاران متکو تولید قطعات خاص مهندسی معکوس


شماره آگهی: 1797
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

قطعه از شما ساخت از ما تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای بدیع زادگان

از ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


قطعات/تجهیزات مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه