آگهی‌ نیازمند مکانیک حرفه ای بیل 800


شماره آگهی: 1777
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

روغن وارد گازوییل میشه تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای عبداللهی

از ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰


قطعات/تجهیزات مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 02128421118 - 09335203804


پروژه‌های مشابه