آگهی‌ آماده به کار راننده بلدوزر کهنوج


شماره آگهی: 1767
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای رنگرز

از ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه