آگهی‌ خریدار غلطک دینا پاک


شماره آگهی: 1725
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۶

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای سیابانی

از ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804