آگهی‌ آماده به کار کمک راننده بلدوزر و راننده جرثقیل گلستان


شماره آگهی: 1724
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای وحید عباسیان

از ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه