آگهی‌ آماده به کار اپراتور دریل واگن هرمزگا


شماره آگهی: 1722
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای عبدالله برخابی

از ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه