آگهی‌ نیازمند سند مایلر


شماره آگهی: 1720
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای خانی

از ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه