آگهی‌ ایجاد فرصت شغلی در معادن و کارخانجات کاریابی ابتکار


شماره آگهی: 1718
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

رزومه خود را ارسال کنید تا در کمترین زمان بهترین کار را در خمینی شهر اصفهان و محدوده های اطراف به شما معرفی کنیم تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای پریشانی

از ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804