آگهی‌ آماده به کار حفار و اپراتور دریل واگن


شماره آگهی: 1715
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۶

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای رضایی

از ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه