آگهی‌ آماده به کار راننده بلدوزر فارس


شماره آگهی: 1713
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای امیدوار

از ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه