آگهی‌ آماده به کار اپراتور دریل واگن و حفار ماهر


شماره آگهی: 1703
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای احمد شاولی

از ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه