آگهی‌ آماده به کار حفارچی معدن زنجان


شماره آگهی: 1660
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای ایمانی

از ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه