آگهی‌ آماده به کار بیل ۲۱۵ مشهد خراسان جنوبی


شماره آگهی: 1624
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای توسلی

از ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه