آگهی‌ آماده به کار کمکی راننده بیل شهرکرد


شماره آگهی: 1623
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

روز ۵ ساعت میتوانم کمک راننده کنم تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای قنبری

از ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه